Ostatky

Nadešel čas pootevírat všechny zapomenuté skříně a staré prachem již zašlé kufry, prohledat je, a najít pár kousků fešných hadříků či ostatního braku jim podobných... A spolu s dobrou náladou dostaviti se 1.března po obědě na Chatu. Tak se také stalo. Ti, kdož uposlechli této naléhavé výzvy, se zde společně nastrojili, vyšňořili, nalíčili, a po důkladné psychologické průpravě vyrazili známou již trasou ve směru jihojihozápad, dále pak směrem severním, s vírou, že je spoluobčané napojí a nasytí minimálně tak, jak tomu bylo doposud. A výsledek?
A kde zůstal sníh?
Už se pomalu blíží závěr, nohy se těžce vlečou...