O nás

      Vlčídolský sbor čítá v současné době 30 členů, z toho je 10 žen. Ve svých řadách již nemáme ani jednoho zakládajícího člena. Své zástupce máme i ve vyšších orgánech: Sas Miroslav je starostou okrsku, členem Okresní kontrolní a revizní rady a jednatelem Klubu zasloužilých hasičů a funkcionářů při Okresním sdružení hasičů ( OSH ) Kroměříž, Sas Radovan je jednatelem okrsku. Vlastníme neupravenou motorovou stříkačku PS 12. Sbor nevlastní prapor, v roce 2017 neuvádí se ani zásahová jednotka.

      Za svou dosavadní činnost byl sbor na své valné hromadě v roce 2005 odměněn Čestným uznáním Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kroměříž. V roce 2007, při příležitosti oslav 60.výročí založení, byla sboru předána, z rukou starosty okresního sdružení br.Janáska, medaile Za příkladnou práci

      Současný výbor pracuje v tomto složení:

 Sas Radovan - starosta

 Stavinoha Petr - náměstek starosty a velitel

 Kluka Petr - zástupce velitele, velitel družstva, kulturní referent

 Chromec František - strojník

 Pilát Pavel - preventista

 Chromcová Simona - jednatelka

 Zapletal Břetislav - hospodář

 Císař František - vzdělavatel

 Sasová Ludmila - referentka žen

 Stavinohová Karla - revizorka účtu

 

Členové  a  členky  SDH  Vlčí  Doly:

jméno rok narození člen/ka od
BARABASCH Martin                   1968 24.07.2017
BARABASCHOVÁ Eva 1984 24.07.2017
BRABLÍK Vojtěch   1949 01.01.1975
CIBULKA Tomáš 1970  30.05.2011
CÍSAŘ František 1965 01.01.1983
HÁLA Miloslav 1973 25.05.2005
HOŘAVA Radek 1968 24.07.2017
CHROMCOVÁ Iva 1992 13.05.2015
CHROMCOVÁ Simona 1971 01.01.2004
CHROMEC František 1994 01.01.2010
CHROMEC Jindřich 1968 01.01.1987
CHROMEC Vojtěch 1991 28.04.2008
KLUKA Petr 1979 03.09.2001
KLUKOVÁ Kristýna                 2000 17.05.2018
KLUKOVÁ Tereza 2001 17.05.2018
KŘÍŽOVÁ Renata 1984 24.07.2017
PEPRLA Květoslav 1933 01.01.1985
PILÁT Pavel 1980 01.05.2003
POLÁŠKOVÁ Gabriela 1996 10.08.2015
SAS Miroslav 1942 01.01.1981
SAS Radovan 1968 01.01.1987
SASOVÁ Ludmila 1971 01.01.2004
SEDLÁČEK Josef 1955 01.01.1972
STAVINOHA Petr 1982 03.09.2001
STAVINOHOVÁ Karla 1979 01.01.2004
SUM Michal 1984 24.07.2017
SÝKOROVÁ DVORNÍKOVÁ Gabriela 1979 24.07.2017
ŠIŠKA Tomáš 1942 01.01.1970
ŠTEFKOVIČ Karel 1975 08.01.2003
ZAPLETAL Břetislav 1961 02.01.2002
     

ŽIDLÍK František zemřel 4.11.2009  

ŠTĚPÁNKOVÁ Marie zemřela 10.10.2010

CHROMEC Jindřich st. zemřel 23.5.2012

MALÝ Jaroslav zemřel 8.8.2012

RUMPLÍKOVÁ Anežka zemřela 24.6.2017                     

                                                                                                                                                                   

60 let sdh 14.jpg

Focení sboru při oslavách v r. 2007

baterie.jpg

Sestry v r. 2007.

Nastoupeni k vítání sborů při oslavách 70 let trvání 29.7.2017.