Co nás čeká

Lampionový průvod

Na poslední schůzi jsme se taktéž dohodli, že uspořádáme poprvé ve Vlčích Dolech lampionový průvod, a to dne 17. listopadu 2018 od 17 hodin. Samotnému průvodu bude předcházet již od 16 hodin slavnostní akt, kdy bude pod chatou vysazena Lípa svobody. Poté obejde průvod celou obec (popřípadě jen náves) a pak je v plánu na chatě přečtení pohádky všem dětem, popřípadě ještě doplnění akce o tzv. "uspávání broučků". Lampiony každý vlastní.
 

Valná hromada

Valná hromada SDH Vlčí Doly byla taktéž na poslední schůzi domluvena v termínu sobota 15.prosince 2018 od 18 hodin. Účast v uniformách. Delegát br. Sas Miroslav. Žádám o co největší účast (měl by přijít každý člen/členka sboru, jelikož je to jedna z nejdůležitějších akcí sboru), abychom se vyhnuly ostudě, kdy nebudeme mít nadpoloviční usnášeníschopnou většinu, tudíž by schůze pozbyla smyslu.