Dětský den a kácení máje

Dětský den a s ním spojené kácení máje připadly letos na 31.května. S počasím problém nebyl. Horší to však bylo s dětmi. Přijdou? Nepřijdou?Kde je vzít a nekrást? Nakonec se přece jenom tři objevily a tak mohl být nadcházející svátek všech dětí důstojně oslaven v celé parádě. K příjemné atmosféře přispěla i hojná návštěva místních občanů i přespolních, kteří si s chutí poklábosili a pochutnali i na nějakém tom doušku lahodného chmelového moku... Pak došlo i na opékání a vrchol celého odpoledne - vytažení... teda kácení máje. Dílo se zdařilo a v dobré náladě se tudíž mohlo pokračovat. 
Spokojení "diváci".
Soutěžících moc nebylo...