Dětský den

Z důvodu deštivého počasí a velmi nízké účasti dětí byl v sobotu 1.června na dětský den zapálen u chaty pouze táborák, na kterém si přítomní opékali dobroty, které spolu s dalším podávaným občerstvením naladily všechny k následnému "kácení" májky. Tato byla bez sebemenších problémů přítomnými siláky úspěšně vytažena, přenesena zpět k chatě a poté odzdobena. Úkoly dne byly splněny a tak mohla volná zábava pokračovat.
Proběhly alespoň nějaké soutěže...
Odzdobování májky.