Označení hasičů


Označení členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se řídí podle Stejnokrojového předpisu SH ČMS, který uvádí druhy stejnokrojů a součástky, které k nim patří. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a určuje postup při opatřování stejnokrojů a jejich součástí.
Označení členů dobrovolných jednotek stanovuje vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.


Označení hasičů


 
 
 
 

Výložky vycházkového stejnokroje

 

Označení členů SH ČMS (SDH)

    proužek zlatavý, 5 x 30 mm
 
      Člen SH ČMS (SDH)
 
      Člen SH ČMS (SDH) po 3 letech členství
 
      Člen SH ČMS (SDH) po 5 letech členství
 
      Člen SH ČMS (SDH) po 8 letech členství
 
      Člen SH ČMS (SDH) po 10 letech členství
 
 
 

Označení funkcionářů SDH

    rozeta zlatavá, průměr 14 mm
 
      Vedoucí kolektivu
 
      Člen výboru, revizor
 
      Náměstek starosty, velitel, předseda revizní rady
 
      Starosta SDH
 
 
 

Označení funkcionářů okrsku

    rozeta zlatavá, průměr 18 mm
 
      Aktivista okrskového výboru
 
      Člen okrskového výboru, revizor
 
      Náměstek starosty, velitel, předseda revizní rady
 
      Starosta okrsku
 
 
 

Označení funkcionářů OSH

    sutaška žlutá dvojitě modře protkaná,
rozeta zlatavá, průměr 14 mm
 
      Zaměstnanec kanceláře OSH
 
      Vedoucí kanceláře OSH
 
 
    sutaška žlutá dvojitě modře protkaná,
rozeta zlatavá, průměr 18 mm
 
      Člen odborné rady OSH
 
      Člen výkonného výboru OSH a OKRR
 
      Náměstek starosty OSH, předseda OKRR
 
      Starosta OSH
 
 
 
 

Výložka pracovního stejnokroje

 

Označení členů dobrovolných jednotek

    růžice stříbrná, průměr 14 mm
proužek stříbrný, 5 x 30 mm
 
      Hasič
 
      Starší hasič po 3 letech členství v jednotce
 
      Strojník
 
      Technik
 
      Velitel družstva
 
      Velitel družstva
Zástupce velitele dobrovolné jednotky
 
      Velitel dobrovolné jednotky
Výše jsou zobrazena označení, se kterými se u nás můžete běžně setkat. Kompletní přehled označení a jejich použití najdete ve Stejnokrojovém předpisu SH ČMS nebo ve vyhlášce č. 247/2001 Sb.