Ostatky

Tak jsme se zase dočkali! Konečně přišel čas m a s o p u s t u! Ano, jak to krásně končí - půstu... No ale co, je jiná doba, kdy i černé může se klidně bílým zdáti... Tudíž i masopust může býti obžerstvím. A tak se i stalo. Tlupa žíznivých a nenasytných potvor, pitoreskních figurek a kdoví čeho ještě, vedena rok od roku dravějším medvědem, rozhodla se dle vyvěšeného "Nařízení" zkontrolovat usedlosti, zdali někdo neschovává staré, již prošlé zásoby vody ohnivé či špeku... Drtivá většina obyvatel vítala je s otevřenou náručí, snažíce se polaskat rozličnými dobrůtkami smyslné buňky jejich na jazyku rozeseté, čímž udobřila si, zdá se, povětšinu z nich, a zajistila si tak klidné žití po celý zbytek stávajícího roku. Těm, co neuposlechli, doručena pokuta byla a tito očekáváni jsou dle pokynů na ni uvedených. 
Co dodat. Díky! Zase ob rok. 
 
Úderná jednotka v plné své síle.
Hřebec hlásí splněno. Ke stolům s občerstvením!