Nácvik na okskovou soutěž

Stavění májky se zdařilo na výbornou a tak teď ještě trochu té hasičské povinnosti. Je pořád 1.května 2014, k večeru, nálada na výbornou... Nachystat, poskládat, trochu zamachrovat - a pak zase stočit, uklidit, jako by se nic nedělo. A tak pořád dokola.
Tak, a co teď s tím?