Dětský den

Letos připadl na 2.června. Původně se ani neplánovalo dětský den pořádat, ale nakonec se to nějak zvrtlo, hlásily se děti a tak byl tady. I s táborákem. A taky s "kácením" máje, který stál při vjezdu do obce od 4.května.